Stabisol

Toepassingen Stabisol ( CaO – SiO₂ )

  • Wegfunderingen
  • Bodemstabilisering

Onze Stabisol is een mengeling van ongebluste kalk & cement in verhouding 30-70 en 50-50 alsook 70-30.
Afhankelijk van de grondsamenstelling of het percentage klei, leem, zand en water kan er een keuze gemaakt worden uit bovenstaande verhoudingen.

Wegen & Fietspaden in slechte staat worden behandeld met Stabisol indien het te hergebruiken funderingsmateriaal bestaat uit steenslag met klei-, en/of leemgrond.

Recent Work