Ongebluste Kalk

Toepassingen Ongebluste Kalk ( CaO )

  • Bodemstabilisatie / Grondverbetering
  • Slibbehandeling
  • Metaalindustrie

Verkrijgbaar in bulk & big bags.

Recent Work