Informatie

Heeft u nog praktische, technische of andere vragen? Neem gerust contact met ons op.

 Over bodemstabilisatie 

Het benodigde product voor bodemstabilisatie is afhankelijk van de plasticiteit van de bodem. We kunnen 3 soorten bodems onderscheiden :

 1. Klei-, en leemhoudende gronden :
  dienen behandeld te worden met ongebluste kalk CaO die onmiddellijk reageert met het aanwezige water dat wordt geblust. Door deze exothermische reactie zal de grond opwarmen, waarna het water verdampt en de bodem machinaal kan verdicht worden. Hierdoor wordt er een stabiliserend en bindend effect bekomen.
 2. Leemhoudende zandgronden :
  worden naargelang de samenstelling zand/leem en het vochtgehalte behandeld met Stabisol CaO-SiO₂, een mengeling van kalk met cement op maat.
  De ongebluste kalk reduceert het watergehalte, en het cement zorgt voor de bijkomende hydraulische binding.
 3. Zandgronden/steenslagfundering :
  worden bij voorkeur gebonden door het gebruik van cement met eventuele toevoeging van water om de hydraulische binding te bevorderen.

Waarom werken met kalk?

Kalk is een veelgebruikte grondstof omwille van zijn bindende en zuiverende eigenschap. Al sinds de middeleeuwen wordt kalk gebruikt in de architectuur, en tegenwoordig kent kalk vele toepassingen in bodemverbetering bij de aanleg van wegen & autosnelwegen, luchthavens, parkings,..

Het gebruik van kalk voor grondstabilisatie kent grote belangstelling omwille van zijn efficiëntie en eenvoud. Klei-, en leemgronden hebben wisselvallige geotechnische eigenschappen en zijn daarom moeilijk verwerkbaar. Na een behandeling met kalk worden ze weer geschikt om te hergebruiken in bouwprojecten door hun verlaagde watergehalte en meer korrelige structuur. Op lange termijn zijn ze stabieler en minder gevoelig aan vochtigheid. De uiterst snelle werking van kalk biedt een groot economisch voordeel doordat wegen op en naar de werf zeer snel kunnen aangelegd worden. (Bron: kalkflash.be)

Voor zandgronden hebben we Stabisol-Mix in het gamma. Stabisol-Mix is een mengeling van ongebluste kalk en cement die in verschillende verhoudingen verkrijgbaar is naargelang het toepassingsgebied.

Weetjes over kalk

 • Kalk heeft een snelle werking.
 • Kalk is milieuvriendelijk.
 • Werken met kalk is kostenbesparend.
 • Werken met kalk is duurzaam.

Veilig werken met kalk 

Werken met kalk voor grondstabilisatie op bouwplaatsen vraagt een aantal specifieke veiligheidsmaatregelen.
Klik hier om de veiligheidsvoorschriften van het Fediex te downloaden.